Drevprov denna säsong, från 1 september 2022 t o m 28 februari 2023, kan ombesörjas.

Kontakta Gösta Persson, 070 2211364

 

Nöjda hundar med lika nöjd husse efter en lyckad jaktdag.